Intézkedési terv a 2021/22. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Felkészülés A Nevelési Évre, Tanévkezdésre

Intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek és folyamatosan végeznek.

Az intézmények látogatása, rendezvények

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet, fertőtlenítse kezét. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására: szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés

Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell k ülöníteni, egyúttal értesíteni kell a gyermek/ dolgozó h áziorvosát. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez- kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.